Các dạng bài tập câu điều kiện nâng cao có đáp án

Câu điều kiện nâng cao- Advanced Conditional trong các bài thi Tiếng Anh đều gặp rất nhiều và nếu không học và luyện tập chúng ta sẽ rất hay bị mất điểm trong những câu hỏi về câu điều kiện nâng cao. Vậy, bài tập viết lại câu điều kiện nâng cao có khó không? Thực sự câu điều kiện nâng cao không khó như chúng ta nghĩ. Chỉ cần nắm được các dạng bài và áp dụng vào bài tập thật nhiều, bạn sẽ không bỡ ngỡ nữa khi gặp lại dạng bài này trong các bài thi. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với các dạng bài viết lại câu điều kiện nâng cao để luyện tập, củng cố kiến thức!

bài tập câu điều kiện nâng cao

Câu điều kiện loại 0 – If 0

Công thức: If + S + V(hiện tại), S + V(hiện tại)

Đây là dạng bài tập câu điều kiện nâng cao khá cơ bản và dễ nhớ.

Dùng để diễn tả một thực tế- fact. Thực tế đó chắc chắn sẽ xảy ra, ta đã biết trước được kết quả.

Ví dụ: “If those flowers don’t get enough water, they die.”- Nếu những bông hoa đó không được tưới nước đầy đủ, chúng sẽ chết khô. Thực tế đó chắc chắn sẽ xảy ra mà không cần đợi kết quả.

Dùng để diễn tả một sự thực hiển nhiên- general truths.

Ví dụ: “If you heat the ice, it melts.” – Nếu bạn làm nóng tảng băng, nó sẽ tan chảy. Chúng ta biết được trong tự nhiên, khi làm nóng một cục nước đá hay một tảng băng, nó sẽ tan ra thành nước.

Không chỉ vậy câu điều kiện loại 0 cũng dùng để diễn tả một thói quen- habits.

Ví dụ: “If I go to beb early, I always get up early”.

bài tập viết lại câu điều kiện nâng cao

Câu điều kiện với Unless

Unless dùng để thay thế cho “If… not”.

Ví dụ: “She will come if you don’t come”- Cô ấy sẽ đến nếu bạn không đến (cũng có thể được dịch là “Cô ấy sẽ không đến nếu có bạn ở đó”).

Như vậy khi thay unless vào sẽ như sau: She will come unless you come- Nếu bạn không đến cô ấy sẽ đến (có cô ấy thì không có bạn và ngược lại).

Câu điều kiện với tính từ hoặc phân từ 2

Câu điều kiện với tính từ: If + Adj

Ví dụ: “You can phone me if necessary.” Thực chất If + Adj cũng sẽ là một câu rút gọn khi viết đầy đủ sẽ là “You can phone me if it is necessary”.

Câu điều kiện với phân từ 2: If + V2/V_ed

Ví dụ: “If disturbed, the dog will bark”. Đây cũng là một câu rút gọn khi viết đầy đủ sẽ như sau “ If the dog is disturbed, he will bark”.- Nếu con chó bị làm phiền nó sẽ sủa.

Câu điều kiện hỗn hợp

Gồm có câu điều kiện hỗn hợp 32 và hỗn hợp 23.

Với câu điều kiện hỗn hợp 32- là sự kết hợp của câu điều kiện loại 3 ở vế If và loại 2 ở mệnh đề chính, dùng để chỉ giả thiết không có thật ở quá khứ và kết quả thì không có thật cho đến cả ở hiện tại.

Ví dụ: If he had warned me, I would not be in trouble now.

Thực ra trong câu điều kiện hỗn hợp sẽ xuất hiện những trạng ngữ chỉ thời gian để ta có thể dễ dàng nhận biết, nhưng không phải trong câu điều kiện nào có “now” cũng đều là câu điều kiện hỗn hợp. Vì vậy chúng ta nên dịch để hiểu ngữ cảnh của câu.

Với câu điều kiện hỗn hợp 23 thì ngược lại so với câu điều kiện hỗn hợp 32. Đó là sự kết hợp của câu điều kiện loại 2 ở mệnh đề If và câu điều kiện loại 3 ở mệnh đề chính. Câu điều kiện hỗn hợp 23 dùng để diễn tả giả thiết trái ngước với thực tại, còn kết quả thì không có thật trong quá khứ.

Ví dụ: If I were you, I would have learned Vietnamese earlier.

bài tập viết lại câu điều kiện nâng cao có đáp án

Câu điều kiện chỉ mệnh lệnh: If + S + V(hiện tại), câu mệnh lệnh

Ví dụ: “Work hard if you want to be happy”- Hãy làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn hạnh phúc.

Đảo động từ trong câu điều kiện

Với đảo câu điều kiện loại 1: Đảo vế có If thành: Should + S + V_nguyên thể.

Ví dụ: If I have freetime, I will play piano with you.

Có thể chuyển thành: “ Should I have freetime, I will play piano with you”.

Với đảo câu điều kiện loại 2: Đảo vế có If thành: Were + S + (not) + O/ to V.

Ví dụ: If I were you, I would not do that.

Chuyển thành: “Were I you, I would not do that”.

Với đảo câu điều kiện loại 3: Đảo vế có If thành: Had + S + (not) + V3/V-ed.

If she had spent more time, she would have passed the exam.

Chuyển thành: “Had she spent more time, she would have passed the exam”.

Như vậy đảo ngữ với câu điều kiện loại 3 không quá khó, bởi chúng ta không phải chia lại động từ mà chỉ cần bỏ If và đảo Had lên đầu.

bài tập câu điều kiện nâng cao có đáp án

Bài tập thực hành câu điều kiện nâng cao

Sau đây sẽ là một số bài tập viết lại câu điều kiện nâng cao có đáp án để bạn củng cố kiến thức đã được học ở trên. Hãy vận dụng linh hoạt vào bài nhé. Mong rằng một số bài tập câu điều kiện nâng cao có đáp án sẽ giúp bạn luyện tập và đối chiếu tốt hơn.

Chuyển câu điều kiện sau sang Unless

 1. If she didn’t feel very tired today, she could cook.
 2. If he hadn’t many beloved girls, he wouldn’t become so arrogant.

Viết lại câu điều kiện sau dưới dạng đảo động từ

 1. If it weren’t stormy, people would go camping.
 2. If I had eaten dinner with everyone, I wouldn’t feel very hungry now.
 3. If you didn’t complain about everything that happened in your life, I would work in a team with you.
 4. If I know the answer, I will tell you

Đáp án:

 1. Unless she felt very tired today, she could cook.
 2. Unless he had many beloved girls, he wouldn’t become so arogant.
 3. Were it not stormy, people would go camping.
 4. Had I eaten dinner with everyone, I wouldn’t feel very hungry now.
 5. Were you not to complain about everything that happened in your life, I would work in a team with you.
 6. Should I know the answer, I will tell you.

Bài tập câu điều kiện nâng cao xuất hiện rất nhiều trong các thi, bài kiểm tra, vì vậy chỉ có luyện tập nhiều mới giúp chúng ta có thể xử lý được nhanh chóng các dạng bài tập về câu điều kiện nâng cao.

Xem thêm:

Bạn biết gì về câu điều kiện đặc biệt?

Tổng hợp kiến thức và bài tập câu điều kiện loại 2 chi tiết