Tổng hợp bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

Bài tập đảo ngữ câu điều kiện xuất hiện trong các dạng bài khác nhau như trắc nghiệm, viết lại câu, tìm lỗi sai. Nắm chắc kiến thức về các dạng đảo ngữ và có sự luyện tập kiên trì sẽ giúp bạn không bị mất điểm trong các dạng bài liên quan đến câu điều kiện đảo ngữ.

bài tập đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Cấu trúc bình thường của câu điều kiện loại 1 sẽ là:

If + S1 + V_hiện tại, S2 + will/may/can… + V_nguyên thể.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1 sẽ là:

Should + S1 + (not) + V_nguyên thể, S2 + will/may/can… + V_nguyên thể

Ví dụ: If you don’t bring an umbrella, you will get wet.

Khi đảo ngữ sẽ thành: Should you not bring an umbrella, you will get wet.

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng từ Should thay cho từ If và giữ động từ trong câu ở dạng nguyên thể.

bài tập câu điều kiện đảo ngữ

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2:

Were + S1 + O/ (not) to V, S2 + would + V_nguyên thể.

Ví dụ: If I were you. I would not do that.

Chúng ta sẽ đảo như sau: Were I you, I would not do that.

Đối với những câu có Were thì chỉ cần đảo Were lên đầu và giữ nguyên mệnh đề 2.

Với câu có động từ thường thì phải đảo như thế nào? Chúng ta cùng xem qua ví dụ sau đây nhé.

Ví dụ: If I studied English, I could read English books.

Chuyển thành: Were I to study English, I could read English books.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc câu điều kiện loại 3:

If + S + had (not)+ V_phân từ 2/ V_ed, S + would have + V_phân từ 2/ V_ed.

Khi đảo câu điều kiện loại 3 sẽ thành:

Had + S + (not) V_ phân từ 2/ V_ed, S + would have + V_phân từ 2/ V_ed.

Ví dụ: If she had gone home last night, she would have met her sister.

Đảo ngữ sẽ thành: Had she gone home last night, she would have met her sister.

Trong đảo ngữ câu điều kiện loại 3, ta có thể thấy việc đảo ngữ rất đơn giản khi chỉ cần đảo chữ Had lên đầu thay thế cho If.

bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án

Bài tập về đảo ngữ trong câu điều kiện cho các dạng

Sau đây là một số bài tập đảo ngữ câu điều kiện của 3 dạng bài để các bạn luyện tập. Hãy nhớ làm và ghi chép lại những gì mình đã học lại để kiến thức được lưu trữ được lâu hơn bạn nhé.

Viết lại các câu điều kiện sau sang dạng câu điều kiện đảo ngữ

 1. If you drove a car without a driving license, you would be stopped by the police.
 2. If you help me with this exercise, I will do the same for you one day.
 3. If he had been looking where he was going, he wouldn’t have walked into the wall.
 4. If I had known you wanted to invest money in business, I would have prevent you from doing it.
 5. We’ll get wet if we go out.
 6. If I had enough money, I would go abroad ti improve my English.

Chọn đáp án đúng

 1. Were John__________harder, he would win more races.
 1. To train
 2. Train
 3. To be trained
 4. Trained
 1. Should the machine________, press this button.
 1. Stops
 2. Stop
 3. To stop
 4. Be Stop
 1. _____you_________up all the orange juice that was in that carton, you ought to go out and get some more.
 1. If- drinks
 2. Should- drinks
 3. Should- drink
 4. If- had drunk
 1. ____you_________to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now.
 1. If- listen
 2. If- will listen
 3. Had- listened
 4. Have- listened
 1. Come on! Should we______, we’ll miss the plane.
 1. Hurry
 2. Not hurry
 3. To hurry
 4. Hurried

bài tập về đảo ngữ trong câu điều kiện

Đáp án:

Viết lại câu điều kiện sang dạng đảo ngữ

 1. Were you to drive a car without a driving license, you would be stopped by the police. (Nếu bạn lái xe mà không có bằng lái, bạn sẽ bị cảnh sát chặn lại).

Dấu hiệu nhận biết đảo ngữ loại 2: Vế If đang chia ở quá khứ, vì vậy chúng ta dùng cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2.

 1. Should you help me with this exercise, I will do the same for you one day. (Nếu bạn giúp tôi làm bài tập này, tôi sẽ làm lại cho bạn vào một ngày nào đó)

Nhìn trong câu chúng ta thấy ngay đây là câu điều kiện loại 1, nên khi đảo ngữ thay If bằng Should và chuyển thành động từ nguyên thể.

 1. Had he been looking where he was going, he wouldn’t have walked into the wall.

Nhìn thấy ngay đây là đảo ngữ của điều kiện loại 3 khi thấy ở vế If có had + been. Vì vậy chỉ cần đảo Had lên đầu và bỏ If đi là chúng ta đã hoàn thành câu đảo ngữ điều kiện loại 3.

 1. Had I known you wanted to invest money in business, I would have prevent you from doing it.
 2. Should we go out, we’ll get wet.
 3. Were I to have enough money, I would go abroad ti improve my English.

Chọn đáp án đúng

 1. A
 2. B
 3. C
 4. C
 5. B

Bài tập đảo ngữ câu điều kiện không hề khó nhưng lại rất dễ gây nhầm lẫn cho học sinh sinh viên ở các dạng If 1, 2, 3. Vì vậy muốn không bị nhầm lẫn, chúng ta phải ôn tập hằng ngày và thường xuyên luyện đề cũng như áp dụng lý thuyết vào thực hành. Mong rằng bài tập về đảo ngữ câu điều kiện có đáp án trên sẽ phần nào giúp bạn củng cố lại kiến thức cho mình!

Xem thêm:

Cấu trúc If only – Cách dùng và bài tập có đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện có đáp án