Tính năng của tài khoản PRO

Phần Luyện Thi ( Đề thi Toeic , Ngữ Pháp )

Phần Học Từ Vựng

+ 20 Đề Thi Toeic Có Giải Chi Tiết

+ 100 Đề Thi Part 1,2,3,4,5,6,7 có Giải chi tiết

+ Đề Thi Rút Gọn (20-60 câu/1 đề) có giải chi tiết update hàng tuần

+ 200 Đề thi kiến thức Ngữ Pháp từng phần bổ trợ cho việc luyện thi Toeic có giải chi tiết

+ 5000 từ vựng chia theo các chủ đề nhỏ

+ Học từ vựng qua Flatcash

+ Học từ vựng qua việc kiểm tra trắc nghiệm

+ Học từ vựng qua viết lại từ khi biết nghĩa

+ Học từ vựng qua nghe nói tiếng anh