Cách sử dụng động từ tobe trong tiếng Anh

Động từ ” tobe” là một trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác hẳn với các động từ khác trong tiếng Anh. Vây động từ này có gì đặc biệt và cách cách chia động từ to be là gì?, tất cả sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây!
dong tu tobe la gi

I. Chức năng của động từ Tobe trong tiếng Anh

Động từ tobe như một động từ phụ (auxiliary verb) được sử dụng cùng với động từ chính để diễn tả một hành động hay một trạng thái. Vậy sau động từ tobe là gì? Cách chia động từ tobe thế nào?

Cấu trúc: Động từ tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang đi bộ về nhà với những người bạn của cô ấy.

1. Động từ “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ: He is playing soccer.

Thì quá khứ tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối vào lúc 5h chiều hôm qua)

Động từ “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta rất đẹp trai.)

dong tu tobe trong tieng anh

2. Động từ tobe trong “câu bị động”

Động từ tobe được sử dụng chung với dạng thứ 3 của động từ trong bảng động từ bất quy tắc.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

  • “Eat” là động từ chính
  • “is” là động từ phụ

3. Dạng hoàn thành của động từ “tobe”

Dạng hoàn thành của động từ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động từ tobe trong câu

cach dung dong tu tobe

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là một Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách ở trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong các câu bị động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ gỗ.

III. Cách chia động từ to be và các thì tương ứng.

Các động từ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

be

It can be simple.

Thì hiện tại đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Thì quá khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

been

It has been fun.

III. Bài tập về động từ Tobe

Bài tập 1: Lựa chọn động từ tobe phù hợp để điền vào chỗ trống.

Now Michael and Emily getting ready to leave the house. Emily putting some makeup and Michael waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”

Now Emily waiting for Michael. He wants to eat something because he hungry. “Why you so hungry suddenly?” she asks, “We late…”

“I simply hungry.” Michael answers.

Finally, Michael and Emily leave the house. The taxi waiting for them. It driven by a taxi driver and he mad!

“I sorry you had to wait so long,” Emily says.
“I sorry, too,” Michael adds.

The taxi driver still mad. “I have waiting for over an hour!” he yells.

Now Emily mad: “You have waiting for over an hour, but we have waiting for over two hours the last time! And you rude!”

“I not rude. I going home!” The taxi driver drives away.

“Oh well…” says Michael.

“Oh well…” says Emily.

And they return home.

cach chia dong tu tobe

Bài tập 2: hoàn thành câu sau với dang đúng của động từ “to be”

Yesterday afternoon Megan and Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.

Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the party tomorrow night?”

“I not sure,” Megan answered. “ you going to there?”

“I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have to fix my car, though.”

your car broken?” Megan started walking after him.

“Yes it . And the reason that it driven by my brother, and my brother can’t drive…”

“That too bad…” she remarked.

“Yes, it . You know, I have thinking about something.”

“What have you thinking about?”

“I have thinking about my fish, Roko.”

“Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?”

“It has eaten.” Kevin answered sadly.

“Oh, no! By who?” she called.

“Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.

Megan looked at him an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

sau dong tu tobe la gi

Vậy bạn đã hiểu cách sử dụng to be trong tiếng Anh chưa? Hy vọng những chía sẻ trên đây về động từ be sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ về cách dùng to be trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt!