Biết hết về Túc từ trong tiếng anh

“Túc từ” – có lẽ đây là cái tên (hay dạng từ) khá xa lạ với các bạn. Bởi chúng ta cũng thường không nghe tới cụm từ kia khi học tiếng Anh. Vậy, “Túc từ” là gì? Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn về khái niệm, nêu lên ví dụ đồng thời đưa ra các loại túc từ mà tiếng Anh chúng ta có.

A. Định nghĩa, khái niệm về Túc từ tiếng Anh

Khi ta nói: I like you thì:

– I là chủ từ, là người phát sinh ra hành động

– Like là động từ diễn tả hành động của chủ từ

You là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Chữ “you” ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object.

Vậy túc từ trong tiếng anh là gì?

  • Túc từ – hay chính là một cách gọi khác của tân ngữ (objects) là từ ám chỉ một đối tượng chịu tác động bởi một hành động nào đó. Khi túc từ là danh từ thì không có biến thể, nhưng nếu túc từ là đại từ nhân xưng thì sẽ có sự thay đổi.
  • Hay nói chi tiết hơn, túc từ là một bộ phận của câu thường đứng sau động từ chính. Là phần thêm thắt cho câu văn để câu được thêm màu sắc hoặc đầy đủ ý hơn. Nhiều người khi học tiếng Anh thường dễ hiểu lầm giữa Túc từ – Objects với Túc từ Đại từ Nhân xưng – Objects Pronouns

B. Phân biệt và các ví dụ cụ thể

Vậy sau đây, mình sẽ nêu ra sự khác nhau của hai dạng túc từ cũng như đưa ra một vài ví dụ cụ thể để giúp các bạn dễ hiểu hơn:

  • Túc từ – Objects: Thường là những từ đi theo sau động từ chính

Ví dụ : I go to work (Tôi đến cơ quan)

Ở đây, “work” là một danh từ, nhưng vì nó đứng sau động từ chính trong câu, do đó nó trở thành một túc từ

  • Túc từ Đại từ Nhân xưng – Object Pronouns : Là những túc từ theo đại từ nhân xưng

Ví dụ : She asked me if I could lend her my car – cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể mượn chiếc xe của tôi

Thì ở đây, “me” đứng sau động từ chính, nhưng thay vì nói “She asked I” phải chuyển thành “She asked me”. Do đó, “me” là túc từ theo đại từ nhân xưng

Vậy đó là sơ qua sự khác nhau giữa hai dạng túc từ, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân biệt túc từ trong câu văn:

  • Cấu trúc đơn giản của một câu văn thường có dạng:

Subject + Verb + Object

  • Vậy khi những túc từ đại từ nhân xưng nằm ở trong Object thì ta phải chuyển nó theo quy tắc như sau
Đại từ (Subject)Túc từ (Object)
Ime
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
TheyThem

 

Ví dụ :

My mother told me not to come home after 10 p.m

(Mẹ tôi nói với tôi không được về nhà muộn hơn 10 giờ tối)

The teacher congratulated her on the award that she achieved last month

(Thầy giáo chúc mừng cô ấy về giải thưởng cô ấy đạt được vào tháng trước)

The weather prevented us from going on a picnic

(Thời tiết đã khiến chúng tôi không thể đi dã ngoại)

Because of his mistake leading to financial loss, the boss must fire him

(Bởi vì sự sai lầm của anh ta dẫn đến sự mất mát về tiền bạc, ông chủ bắt buộc phải sa thải anh ta.)

C. Túc từ gián tiếp (indirect object) và Túc từ trực tiếp (direct object)

Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object)túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thưmẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thông thường các túc từ gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau:

I write a letter to my mother.

Nói chung, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau:

I write my mother a letter.

Cách tìm túc từ trực tiếp trong câu

Bạn có thể tìm túc từ trực tiếp bằng cách chú ý động từ trong câu. Và tự đặt ra câu hỏi động từ đang nói đến cái gì, ai?

Ví dụ:

She fed the cat. Cô ấy cho mèo ăn.

Ta tìm được động từ “fed” cho ăn, cho ai ăn? “cat” con mèo. Từ đây ta suy ra được túc từ trực tiếp là “the cat”.

Craig will read the book tomorrow. Craig sẽ đọc cuốn sách vào ngày mai.

Động từ trong câu là “will read” sẽ đọc, đọc cái gì? “book” sách. Vì vậy, túc từ trực tiếp là “the book”.

I don’t have a bank account because I don’t know my mother’s maiden name. Động từ trong câu là “don’t have” và “don’t know” không có, không biết, động từ hướng đến vấn đề gì? “bank account” tài khoản ngân hàng. Vì vậy, túc từ trực tiếp là “bank account”.

Bạn cần lưu ý rằng:

Danh từ không có nghĩa là một từ đơn lẻ, chính vì thế túc từ có thể là:

  • Một danh từ đơn (og, goldfish, man…).
  • Một đại từ (her, it, him…).
  • Một cụm danh từ (the doggy in window, to eat our goldfish, a man about town…).
  • Một mệnh đề danh từ (what the dog saw, how the goldfish survived, why man triumphed…).

Đừng nhầm lẫn thành phần bổ sung trong câu với túc từ

Nếu bạn thấy câu xuất hiện động từ liên kết (to be, to hear, to look, to seem…). Hãy lưu ý vì sau những động từ liên kết (linking verb) sẽ là một bổ ngữ cho động từ chứ không phải tân ngữ/túc từ trực tiếp.

Ví dụ:

Mary is happy. Mary hạnh phúc

Động từ trong câu là “is”, tiếp theo khi trả lời cho câu hỏi về vấn đề gì thì là “happy”. Tuy nhiên trong trường hợp này “happy không phải là túc từ trực tiếp bởi vì “is” trong câu là một động từ liên kết.

Cách tìm túc từ gián tiếp

Túc từ gián tiếp trong câu được hiểu là đối tượng nhận túc từ trực tiếp. Bạn tìm được túc từ trực tiếp, bạn chỉ cần đặt thêm câu hỏi “ai sẽ nhận nó” thì bạn sẽ tìm được túc từ gián tiếp.

Ví dụ:

Paula passed her father the parcel. Paula đưa cho cha cô một bưu kiện.

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “her father”.

Paula passed the money to her mother. Paula chuyển tiền cho mẹ cô ấy.

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “her mother”.

Shall I tell the children our ghost story tonight? Tối nay tôi có nên kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện ma của chúng ta không?

Túc từ gián tiếp (người nhận) là “the children”.

Túc từ gián tiếp thường đặt trước “to” và “for”. Việc túc từ gián tiếp đứng trước “to”và “for” giúp bạn dễ dàng phát hiện ra chúng hơn.

Túc từ gián tiếp thường nói về người, tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.

=>Từ những vấn đề đã được phân tích ở trên đã cung cấp cho bạn một khía cạnh sâu sắc của túc từ và làm thế nào để tìm được túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Tiếng Anh là một ngôn ngữ không hề khó nếu chúng ta chịu khó tìm tòi và khám phá chúng. Việc nắm vững kiến thức vững chắc sẽ giúp bạn học kiến thức mới dễ dàng hơn.