Thông não tất cả Từ Loại trong Tiếng Anh

Khi bắt gặp bất kì một từ tiếng Anh nào, ngoài việc hiểu được ý nghĩa của nó thì nhận biết từ đó thuộc từ loại nào cũng rất quan trọng. Kĩ năng xác định đúng loại từ và cách sử dụng của nó là một trong những kĩ năng quan trọng, thiết yếu. Nó giúp ta dễ dàng vượt qua các bài tập về điền từ đặt câu, các bài thi nói hoặc viết như TOEFL, IELTS, TOEIC và trở nên tự tin hơn trong giao tiếp. Thế nhưng đã có không ít người gặp khó khăn trong việc phân biệt từ loại trong Tiếng Anh, bối rối khi sử dụng từ hoặc gặp những sai lầm khi chọn không đúng từ loại. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời đầy đủ nhất cho câu hỏi: Từ loại Tiếng Anh là gì?

Chia từ loại trong Tiếng ANh thành 6 loại chính:

Danh từ (Nouns)

Tính từ (Adjective)

Động từ (Verb)

Trạng từ (Adverb)

Giới từ (Preposition)