Ngữ pháp – cấu trúc bị động với It is said that

Cấu trúc bị động với It is said that… là cấu trúc thường được sử dụng trong Tiếng Anh khi bạn muốn tường thuật hoặc đưa tin tức về một chủ đề nào đó xung quanh cuộc sống thường nhật. Trong bài viết này Tiếng Anh là Dễ sẽ chia sẻ với các bạn từ A tới Z về cấu trúc It is said that trong Tiếng Anh. Nắm vững cấu trúc bị động với It is said that sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình học và ôn luyện tiếng anh đấy.

cấu trúc it is said that

1. Cấu trúc It is said that trong câu bị động

Cấu trúc It is said that xuất hiện rất nhiều trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày cũng như các bài tập, bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng anh như Toeic, Ielts. Vậy cấu trúc này được sử dụng như thế nào, cụ thể ra sao hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé:

1. Cách dùng cấu trúc It is said that?

-Về mặt ngữ nghĩa, It is said that mang nghĩa là được nói lại rằng, được ám chỉ là,…

Cấu trúc It is said that được sử dụng để tường thuật lại một sự vật, sự việc, hiện tượng đã được xảy ra nhằm cung cấp thông tin cho người đối diện.

-Cấu trúc này thường được sử dụng rộng rãi trong câu bị động và chủ thể của câu này không phải là người nói.

2. Công thức của cấu trúc It is said that?

Cấu trúc:

  • Chủ động: People (they/ S.O) + say (said) + that + Clause
  • Bị động: It is said that + S2 + V2 + Clause

Cấu trúc It is said that

* Example 1: Trang works very hard.

(Trang làm việc rất chăm chỉ)

=> It is said that she works 10 hours a day.

( Người ta nói rằng cô ấy làm việc 10 tiếng một ngày ).

*Example 2: People say that Linh is intelligent.

( Mọi người nói rằng Linh là một cô gái thông minh ).

=> It is said that Linh is intelligent.

3. Một số lưu ý với cấu trúc It is said that

Mệnh đề theo sau cấu trúc It is said that có thể chia ở bất cứ thì nào phụ thuộc vào hoàn cảnh của vấn đề.

* Example 1: Nam say that Linh studies hard every day.

=> It is said that Linh studies very hard everyday.

*Example 2: John said that Anna is an excellent staff.

=> It was said that Anna is an excellent staff.

4.Một vài điểm NOTE lại đối với cấu trúc It is said that.

Khi chuyển từ câu chủ động sau câu bị động bạn cần nên nhớ động từ “said” được chia ở thì nào thì động từ Tobe của câu trúc được chia ở thì đó.

*Example 1: People say that the weather is very nice.

=> It is said that the weather is very nice.

NOTE: Từ “said” được chia ở thì hiện tại đơn nên tobe của cấu trúc này cũng được chia ổ thì hiện tại đơn.

*Example 2: They said that she went out with her friend.

=> It was said that she went out with her friend.

NOTE: Từ “said” được chia ở thì quá khứ đơn nên tobe của cấu trúc buộc phải chia theo thì quá khứ đơn.

2. Cấu trúc tương đương It is said that

Ngoài cấu trúc It is said that thì khi chuyển câu chủ động sang câu bị động chúng ta cũng có một số cấu trúc tương tự như sau:

  • It is thought (nghĩ) that…
  • It is believed (tin tưởng) that…
  • It is supposed (cho là) that…
  • It is reported (báo cáo, tường thuật) that…
  • It is expected (mong đợi) that…
  • It is known (biết) that…
  • It is considered (xem xét) that…

*Example 1: It is said that my grandfather is 100 years old.

=> Mygrandfather is said to be 100 years old.

*Example 2: It is said that they built this house 5 years ago.

=> They are said to have built this house 5 years ago.

3. Bài tập vận dụng cấu trúc It is said that…

1. People say that his family has a lot of money in his house.

➔ It is said that _________________________________.

➔ His family is said ______________________________.

2. People say that the train leaves at 12 a.m.

➔ It is said that _____________________.

➔ The train is said ___________________.

3. People say that Wind passed the exam last week.

➔ It is said that __________________________.

➔ Wind is said __________________________.

4. People say that we have eaten Korea’s food for 2 months.

➔ It is said that _________________________________.

➔ We are said __________________________________.

5. People say that Jun is a handsome boy.

➔ It is said that __________________.

4. Kết Luận

Trên đây là những chia sẻ của Tiếng Anh là Dễ về cấu trúc It is said that… đọc xong bài viết về công thức và cách dùng của nó các bạn có thấy dễ không nào? Nó thật sự không khó có đúng không. Nếu chăm chỉ ôn luyện bạn rất dễ đạt được điểm số cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các bài thi, bài kiểm tra ở trường.

Hy vọng chút ít kiến thức mà chúng tôi mang đến cho bạn thật sự để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Nếu thấy bài viết này hay đừng quên chia sẻ cho các bạn của mình cùng đọc nhé.